0,00 kr. 0

Kurv

Ingen varer i kurven.

0,00 kr. 0

Kurv

Ingen varer i kurven.

Emner vi arbejder med

Klimavalg i Europa 2024: Blev det sort eller grønt?

Europaparlamentsvalget er overstået og med alt snakken om et klimavalg for den grønne omstilling, er det måske meget passende at forsøge at vurdere om krydsenes placering vil gøre godt de næste 5 år og om der egentligt var tale om et klimavalg.

Læs mere
Tilskud til fælles varmeløsninger

Der findes forskellige muligheder for at få tilskud til screening af, hvordan fælles varmeløsninger kan lade sig gøre.
Vi har samlet en liste her over et udvalg af aktuelle tilskudsgivere til screening af fælles varmeløsninger.

Læs mere
Høringssvar til klima- og energiplanen – 40 skrev under

Kommunen havde et udkast til en ny klima- og energiplan i høring frem til onsdag den 12. juni. En gruppe medlemmer af Grønt Omstillingsforbund – Roskilde lavede et høringssvar, og ikke mindre end 40 valgte at stå som medunderskrivere. Desuden underskrev Danmark Naturfredningsforening – Roskilde. Vi ser frem til fortsat god dialog med kommunens politikere […]

Læs mere
Yes In My Backyard – Klimaløsninger tæt på

Når en forandret havudsigt går hånd i hånd med økonomiske fordele, der understøtter lokalområdet, kan vi så bedre overgive os til grønnere energikilder? – Kan vi komme fra not in my backyard” til “yes in my backyard”? Nogle er allerede godt igang.

Læs mere
Hvorfor er lokal klimahandling vigtig?

Helle, som er tovholder på fødevare-aktiviteterne i Grønt Omstillingsforbund – Roskilde, skriver om hvorfor det giver så god mening, at vi hjælper folk med at spise grønnere helt lokalt – og ikke bare venter på nationale regler og initiativer. 63 % af danskerne mener, at det er nødvendigt at ændre levevis for at håndtere klimaudfordringen […]

Læs mere
Ny klimaplan i høring

Byrådet har sendt et udkast til ny klima- og energiplan i høring frem til den 12.juni. Der er borgermøde den 16.maj – og vi regner med at deltage, og også lave et høringssvar. Vil du være med til at forme svaret, så skriv til Nils på info@go-roskilde.dk. Flere detaljer følger. Der var et ret beskedent […]

Læs mere
Klima-valgmøde d. 30. maj 

Vi nærmer os den 9. juni, hvor vi går til valg til Europaparlamentet og denne gang med den grønne omstilling i særligt fokus. Derfor afholder Grønt Omstillingsforbund – Roskilde et klima-valgmøde d. 30. maj kl. 19 på Roskilde Gymnasium i samarbejde med INFORSE Europe og miljøorganisationen VedvarendeEnergi med støtte fra Europa-Nævnet. 

Læs mere
Start på samarbejde om integration af vedvarende energi i fjernvarmeprojekter

Grønt Omstillingsforbund samarbejder med RUC og Roskilde kommune om udvikling af forslag til integrerede energisystemer i relation til fjernvarmeprojekter i kommunen.

Læs mere
Kommunalt tilskud til screening for fælles varmeløsning

Roskilde kommune har pulje til screening for fælles varmeløsning i områder uden fjernvarmepotentiale. Borgere i Vor Frue og Gundsølille er interesserede.

Læs mere
Lad os få mere end en affaldsplan

Roskilde Kommune skal lave en ny affaldsplan, og har bedt om idé-input (se her). Jeg har lavet et udkast og vendt det med andre medlemmer, og det er nu klar til at blive sendt ind (fristen er den 12.april). Du kan læse det her. Vil du være medunderskriver? Så svar gerne bekræftende med en e-mail […]

Læs mere
Invitation til Roskilde Spiser Grønt 2024

Er udvalget i din kantine begrænset, ender du altid med den samme salat på tallerkenen, eller vil du bare gerne hjælpe din kantine lidt på vej med opmuntring og støtte, så kan du her downloade en invitation til dig selv og til din kantine med en udfordring om at lave plantebaserede retter i EN HEL […]

Læs mere
Energifællesskaber – hvad er op og ned?

Vi skal bruge mere energi i fremtiden – og samtidig udlede færre drivhusgasser. Lokale energifællesskaber er en vigtig del af svaret på den udfordring. Vores Vedvarende Energi-gruppe har undersøgt, hvad energifællesskaber er for en størrelse, og hvordan man kommer i gang.

Læs mere
Ejerskabsformer af VE-anlæg

En oversigt over de mest almindelige kollektive ejerskabsformer til VE-anlæg med fordele og ulemper.

Læs mere
Klimakrise og stadig vækst – hvordan hænger det sammen?

Det forekommer jo indlysende – hvis vi (over hele verden) bliver stadigt rigere, vil vi forbruge mere, herunder energi og råstoffer. Energi har vi måske i reelt uendelige mængder fra solen – men mineraler, vand, biomasse, natur – osv. – er jo begrænsede. Så skal vi forfølge degrowth (”modvækst”) i stedet for fortsat at ”vækste”, […]

Læs mere
Solcelleanlæg betaler elregningen

Solcelleanlæg kan efterhånden dække en stor del af en virksomheds elforbrug, og flere virksomheder i Roskilde og omegn er allerede i fuld gang med bl.a. at etablere solceller til at dække det daglige forbrug og indfase elbiler til transport af varer. Der er både en økonomisk gevinst at hente og en mulighed for, at erhvervslivet kan gå foran og være med til at drive den grønne omstilling fremad.

Læs mere
Martins klimaskole: Lær at tælle til Scope 1, 2 og 3

Sidste måned skrev jeg om klimatal på fødevarer, hvordan man opgør dem med livscyklusanalyser og hvorfor det kan være svært at finde rundt i. I den forbindelse fik jeg hurtigt kastet scope 1 2 og 3 i gryden. Har du ikke læst, eller har du glemt hvad jeg skrev i hverdagens tumult – så bare […]

Læs mere
Madspild og de små justeringer

Vi ved, at op mod en tredjedel af al mad, der produceres i verden, smides ud, og at madspild står for 10% af den samlede udledning af drivhusgasser. EU-Kommissionen vil have 30 % mindre madspild inden 2023, men der er lang vej igen, hvis vi skal rykke på dette område – og det siger alle […]

Læs mere
Klogere på kød, knogler og klima – spænd sikkerhedsbæltet og spring ud i LCA!

Der bliver kastet rundt med klimatal på den ene, anden og tredje ting – og det er svært at holde styr på. Du husker måske skandalen for et par år siden, hvor klimaaftrykket for oksekød var sat lavere end slik og kaffe. Bag skandalen lå hvad der så mundret hedder en livs-cyklus-vurdering eller livs-cyklus-analyse (LCA). […]

Læs mere
Bønner, bøffer og børnehaver: Gør det en forskel?

I København er oksekød, kalvekød og lammekød snart fortid i kommunens kantiner. I oktober vedtog børne- og ungdomsudvalget at udfase det røde kød af hensyn til klimabelastningen. Beslutningen skal godkendes i borgerrepræsentationen, og det ventes den at blive. Men gør det en forskel? Og hvor galt står det egentlig til med det der oksekød? Hvad […]

Læs mere
Roskilde – nu med en smule flere drømme?

I Juni-sommerhedens tørke samlede vi frivillige og medlemmer til et høringssvar. Nu i Oktoberblæsten er den endelige planstrategi vedtaget – og spørgsmålet er altså hvor meget blev ændret?

Læs mere
Skøn, sund, grøn kommune – tid til nytænkning og nybrud?

Måske skal vi tænke helt nyt og putte mange flere udfordringer i gryden på en gang i stedet for at forsøge at tackle sundhed, trivsel, klima, mobilitet og energi i ret adskilte pakker?

Læs mere
Klimafolkemøde i Middelfart 2023

Igen i 2023 afholdes der klimafolkemøde i Middelfart og vi glæder os.

Læs mere
Roskilde Spiser Grønt – ansøgning til klimafond 2023

Her kan du læse vores ansøgning, som Klimarådet har imødekommet med 200.000 kr. Download PDF

Læs mere
Behov for nytænkning af infrastruktur – en analyse af CONCITO

Hvis du har tiden til en sætte dig med en god kop kaffe og noget læsestof, så vil vi foreslå at du læser denne rapport fra CONCITO. Den kalder på en nytænkning af infrastruktur, fra ide til udførelse. Særligt interessant er at rapporten gør op med ideen om infrastruktur som et konjunkturredskab. Som de selv […]

Læs mere
Drøm større, Roskilde

Vi er igang med at forholde os til Byrådets forslag til en ny Planstrategi og har deltaget i et par af de borgermøder, der afholdes under den offentlige høring, ligesom vi vil indsende et høringssvar fra de, der har deltaget. Selvom en planstrategi er et lidt pudsigt dokument, der opererer på et ret abstrakt niveau […]

Læs mere
Biodiversitet og forretning må tænkes sammen

Hvorfor er det afgørende at biodiversitet indtænkes i virksomhedernes forretning ? Det spørgsmål blev debatteret på ét af de mange events under årets LOOP Forum i Lokomotivværkstedet den 26 april, hvor Henning fra bestyrelsen deltog – for der er meget inspiration at hente udensogns. Her er hans frontlinieberetning: Produktion og forbrug har et stort aftryk […]

Læs mere
Spildevandsplanen – holder den vand?

Hvordan beskytter vi naturen i Roskilde Fjord og ved de andre spildevandsudløb i kommunen imod det, vi skyller ud i kloakken? Kan vi genbruge vores gødning? Hvad gør det ved grundvandet, når vi spreder slam med medicinrester, sprøjtemidler, tungmetaller og PFAS direkte ud på jorden, og er nyere termiske teknologier til slambehandling mere klimavenlige? Hvorfor […]

Læs mere
Ny Klima- og Energiplan

Den nye Klima- og Energiplan, som skal udarbejdes i 2023, har fire fokusområder: energiforsyning (herunder varme og VE); transport og grøn mobilitet; landbrug og arealanvendelse; samt forbrug, affald og  ressourcer. Læs proces-planen her Vi har meldt os ind i forberedelses- og høringsarbejdet og holdt møder med Klima- og miljøudvalgets formand, og med de gode folk i forvaltningen […]

Læs mere
En grøn midtby – vores indspark i foråret 2023

Her kan du læse referatet fra det borgermøde, vi afholdt om udkastet til ny strategi for midt-byen. Download PDF

Læs mere
Ny Klima- og Energiplan – proces

Her finder du proces-planen for den nye Klima- og Energiplan Download PDF

Læs mere
Levende grøn bymidte – sådan!

Der var hele 35 der havde fundet vej til vores møde den 7. februar om den nye strategi for Roskilde midtby. Der blev lyttet og talt, med gode oplæg og masser af energi – og bl.a. fire byrådsmedlemmer blandt deltagerne.  Vi har mod på mere – så kom gerne med torsdag den 16.februar klokken 15, […]

Læs mere
Høring om kommunens udbuds- og indkøbspolitik

Kommunen har sendt en ny udbuds- og indkøbspolitik i høring, med høringsfrist den 24.3. Kommunen køber for 1,6 mia. kr årligt, så det betyder noget. Vi har lavet et udkast til høringssvar, der foreslår at kommunen skruer ambitionerne en hel del op. Der er et par bilag (1 og 2) fra det arrangement om indkøbspolitikken i Århus, som vi holdt i […]

Læs mere
Strategier og budget 2023

Bestyrelsen vedtog den 9. februar 2023 en strategi og et budget for 2023.

Læs mere
Vores første år – og vejene fremad…

Vi nåede langt i 2022. Vi er ved at have et “apparat”, vi har rejst omkring 540.000 kr., vi har holdt et større (mad)seminar, fem oplysningsevents inkl. et valgmøde, ligesom vi har optrådt eksternt, såmænd både på Fyn, i Jylland, i Trekroner og på Stændertorvet. Den månedlige klima-bistro (sidste tirsdag i hver måned) er ved […]

Læs mere
Projekt-beskrivelse – KR-foundation efterår 2022

Download PDF

Læs mere
Projekt-beskrivelse – Roskilde Kommunes Klimafond forår 2022
Læs mere
Kontakt

Mail: info@go-roskilde.dk
Telefon: 20 76 00 26
Kongemarken 30, 4000 Roskilde
CVR 43118935

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev