Virksomhedsoplysninger:

Grønt Omstillingsforbund – Roskilde
Kongemarken 30, 4000 Roskilde
Mail: info@go-roskilde.dk
Telefon:  40371918
CVR 43118935

Priser:

Hos Grønt Omstillingsforbund – Roskilde er alle priser ført i danske kroner.

Priserne er anført ved de enkelte events og hold. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne fra dag til dag.

Betaling:

Du kan betale med kreditkort og mobilepay

Afmelding:

Fortryder du en tilmelding, kan tilbagebetaling finde sted indtil 7 dage før eventet, medmindre andet er anført. Manglende betaling er ikke gældende som en afmelding.

Aflysning af events og hold:

I tilfælde af aflysning, f.eks. grundet manglende tilmeldinger, sygdom eller andet, tilbagebetales indbetalte beløb til samme konto der foretog betalingen.

Forbehold:

Vi tager forbehold for ændringer i de events, vi planlægger. Det kan f.eks. være skift af formidler/underviser, udsættelse, flytning af undervisningssted m.m. samt mulige trykfejl. I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning. Ved udsættelse vil du få mulighed for at afmelde dig eventet.

Skulle det ske at et arrangement efter holdstart må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling  bortfalder.

Persondatapolitik:

Informationer omkring virksomhedens persondatapolitik kan findes ved at klikke her, eller ved at klikke på ”Datapolitik” nederst på siden.