0,00 kr. 0
Kurv

Ingen varer i kurven.

0,00 kr. 0
Kurv

Ingen varer i kurven.

HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi skal igennem en omfattende grøn omstilling over de næste mange årtier. Det kræver  teknologiske nybrud - men måske først og fremmest forandring af vaner, adfærd og syn på de resourcer, vi forbruger som mennesker.

Derfor prøver vi at tænke langsigtet på, hvordan vi kan fremme den grønne omstilling lokalt i Roskilde området.  Vi arbejder med: 

Læring:  Vi vil skabe sjov, skæv og vigtig læring, der hjælper os med at gøre hverdagslivet bæredygtigt – hvad enten det gælder mad, transport, energi- eller ressourceforbrug. Vi bygger læringen på viden og andres erfaringer, og vi vil blande praktisk og vidensorienteret læring.

Handling: Læringen skal pege på handling, enten ved at hjælpe os til at ændre vaner, eller - gennem dialog og samskabelse mellem borgere, politikere, eksperter og virksomheder – til at vi skubber politiske og andre beslutninger fremad. F.eks. om sikrere cykelforhold ved skoler,  lokale, andelsbaserede fjernvarmeløsninger, hvor det centrale net ikke når ud, eller ved at sikrer bidrag fra mange sider, så Roskilde Kommunes næste klima- og energiplan bliver ambitiøs og nybrydende.   

Fællesskab: Vi kan mere i fællesskab og i netværk - vi prøver at skabe rammer og forløb, der bygger og bygger på begge dele. Vi startede Roskilde Klima-netværk omkring et middagsbord, og udviklede mange af ideerne til Grønt Omstillingsforbund omkring en gryderet.

HVAD GØR VI HELT KONKRET?

Vi prioriterer til en start energi, mad og mobilitet - men der er nu også en del andre ting i støbeskeen.

På energiområdet arbejder vi sammen med DTU, Teknologisk Institut, konsulentvirksomheden Momentum og DeltagerDanmark for at fremme opstillingen af sol og vindenergi i Roskilde med inddragelse af borgere fra start til slut, og så de berørte har konkrete fordele af projekterne der opvejer de ulemper, der også er forbundet med vedvarende energi.

På madområdet holdt vi i juni et seminar med madaktører i kommunen og forskere, for at finde veje og inspiration til at hjælpe hinanden med at ændre madvaner i klima-venlig retning. Læs noter fra seminaret her. I november 2022 har vi fået 250.000 kroner fra KR-foundation til at videreudvikle vores arbejde med bl.a. mad.

Så er der alt det andet: Vi arbejder på kurser i upcycling af brugt læder, cykelslanger, klimaaktivisme, klima-dokumentarisme og natur-forundring. Følg med under "Det sker" og "Læring".

OG DE ANDRE..

Vi samarbejder, så meget vi kan, med andre. Det er sådan set hele tanken bag Go-Roskilde. I kommunen gælder det de, der er med i forbundet, men også f.eks. biblioteket, aftenskoler, spejdergrupper og kreative forretnings- og frivilligmiljøer på f.eks. Musicon. Vi har også tætte forbindelser til de mange grønne organisationer i kommunen.

Som beskrevet andetsteds udspringer vi af Roskilde Klima-netværk, en facebook-gruppe med over 400 medlemmer. Go-Roskilde er en formel organisation, med bestyrelse, økonomi, demokrati osv - men stadig meget tæt forbundet med og involveret i Roskilde Klima-netværk, som er og bliver ved med at være en vigtig kommunikationskanal for os og andre.

Udenfor Roskilde Kommune samarbejder vi med andre grønne organisationer som f.eks. Grønne Nabofællesskaber og DeltagerDanmark, ligesom vi optræder på Klimafolkemødet i Middelfart. Vi ser jo gerne at vores model - hvis den ellers viser sig at virke - inspirerer andre udenfor kommunens grænser.     

Kontakt

Mail: info@go-roskilde.dk
Telefon: 20 76 00 26
Kongemarken 30, 4000 Roskilde
CVR 43118935

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev